FANDOM


Ekran görüntüsü44

PARDUS KİTABI

ÖNSÖZ

Sevgili Pardus'çular, Elinizde tuttuğunuz bu kitap, İnternet'in en popüler işletim sistemlerinden biri olan Pardus/GNU Linux İşletim Sistemi'ni anlatır. Hemen her türlü platform altında kurabileceğiniz bu işletim sistemi ile başta C/C++ olmak üzere popüler hemen her tür dilde programlama yapabilecek, İnternet'e bağlanabilecek, her çeşit uygulama yazılımlarına ulaşabilecek ve oyunlar oynayabileceksiniz. 1991 yılından beri hızla gelişen ve destek kazanan bu işletim sistemi dünya üzerinde milyonlarca kullanıcı bulmuş, ticari kaygı taşıyan sistemlere karşı ucuz ve temiz çözüm olarak kendine yer edinmiştir. Linux, üzerinde her türlü çalışmanın yapılabileceği mükemmel bir platform olduğunu kısa sürede kanıtlamıştır. Bu kitap, Türkçe Linux dosyalarının bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. Özellikle Türkiye Linux Kullanıcıları Grubu'nun yaptığı çalışmalar ve deneyimli yazılım uzmanları tarafından hazırlanan belgeler kitabın önemli bir kısmını meydana getirdi. Bize de bu bilgileri derlemek ve eksiklerini tamamlamak kaldı. Bunların yanında, kitabın dili ile ilgili birkaç satır: Komut satırındaki '$' işareti, o komutun herhangi bir kullanıcı tarafından çağrılabildiğini gösterir. Eğer satır '#' ile başlarsa komutu çalıştırmak için yetkili kullanıcı olmanız gerekmektedir. Dosya ve dizin isimleri, makine isimleri, komutlar ve bunların çıktıları daktilo yazı tipi; referans dosyaları ve kılavuz belgeler italik yazı tipi; önemli ve vurgulanması gereken yerler ise koyu yazı tipi ile yazılmıştır. Son olarak, kitabın hazırlanmasında büyük katkısı bulunan TBD Linux Çalışma Grubu'na teşekkürlerimizi sunarız. Kitap hakkındaki her türlü öneriyi users@lists.pardus.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Sevgi, Saygı, Pardus/GNU Linux!


BÖLÜM 1 PARDUS GNU/LINUX'A GİRİŞ

1.1. Linux Nedir ?

Linux, İnternet üzerinden serbestçe dağıtılan, çok görevli, çok kullanıcılı bir işletim sistemi çekirdeğidir. Linux çekirdeği(1), İnternet üzerinde ilgili ve meraklı yüzlerce kişi tarafından ortaklaşa geliştirilmektedir. Kişisel bilgisayarlar başta olmak üzere birçok işlemci mimarisi ile çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan GNU özgür yazılımlar ile birlikte bir işletim sistemidir. Bugün kişisel bilgisayarlardan süper bilgisayarlara kadar birçok bilgisayar için eğitim ve bilimsel amaçlı kullanılan yazılımları ile oluşturulan bir Linux dağıtımı mevcuttur. Linux çekirdeği, ilk olarak Finlandiya Helsinki Üniversitesi öğrencisi Linus Torvalds tarafından 386 İntel işlemci mimarili kişisel bilgisayarında kullanmak üzere tasarlanmış, daha sonrada gönüllü ve gayretli bir çok yazılım uzmanının katkıları ile geliştirilmiştir. Linux çekirdeğinin geliştirilmesi dünya ölçeğinde açık bir şekilde yapılmaktadır. Bunun anlamı, Linux çekirdeğinin her geliştirilme aşaması açık olarak İnternet üzerinde yayınlanmakta, dünyanın dört bir yanında güvenlik testleri yapılmakta, hataları ve eksiklikleri tespit edilerek düzeltilmekte ve geliştirilmektedir. Yaklaşık 3 aylık zaman aralıklarıyla güvenilir bir Linux çekirdeği sunulup, geliştirme süreci devam ettirilir. Geliştirme sürecindeki bu açıklık ve şeffaflık Linux'un en büyük avantajlarından biridir. Gelişimi evrenseldir, hataları anında yazılım uzmanları tarafından tespit edilip rapor edilmekte ve birçok kişinin katkısıyla da kısa sürede düzeltilmektedir. Linux çekirdeğinin geliştirilmesinde, Andy Tannenbaum tarafından geliştirilmiş olan açık kaynaklı Minix işletim sisteminden esinlenilmiştir. Linus Torvalds boş zamanlarında hobi olarak başladığı çalışmaları neticesinde 1991 Ağustos sonlarında ilk çalışan Linux çekirdeğini oluşturdu. 5 Ekim 1991 tarihinde 0.02 sürümü ile Linux ilk defa tanıtıldı. Linus, comp.os.minix haber grubuna gönderdiği yazıda yeni bir işletim sistemi geliştirmekte olduğunu ve ilgilenen herkesin yardımını beklediğini yazmıştı. Kısa sürede beklediği desteği buldu. Bu yazının hazırlandığı Ocak 2011 içerisinde en son güvenilir (kararlı) Linux çekirdeği 2.6.37, en son gelişim aşamasındaki çekirdek ise 2.6.38'dur. Linux çekirdeği gerçekten son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş, çeşitli ülkelerden birçok kullanıcıya erişmiş, yazılım ve donanım desteği günden güne artmıştır. Değişik kuruluşlar Linux çekirdekli sistemi ve uygulama yazılımlarını bir araya getirerek dağıtımlar oluşturmuşlar ve kullanımını yaygınlaştırmışlardır. Örnek olarak ülkemizde hızla geliştirilen ve popülerliği devamlı artan Pardus GNU/Linux(2) dağıtımı gösterilebilir. (1) www.kernel.org (2) www.pardus.org.tr

1.1.1 GNU/Linux Üzerine Birkaç Söz

GNU organizasyonu, Richard M. Stallman tarafından, 1983 yılında MIT(Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesinde çalışmakta iken kişisel özgürlükler kavramı esas alınarak kurulmuştur. İngilizcede 'free software' kelimeleri ile ifade edilen bu kavram, bilgisayarların fiziksel olmayan yazılımsal parçalarını, kişilerin serbest ve özgür bir şekilde kullanabilmesi anlamına gelir.

Richard M. Stallman, 1970'li yıllardan, 1980'li yılların başına kadar MIT yapay zeka laboratuvarlarında yazılım uzmanı olarak çalışmıştır.

1984 yılında, özgür yazılımlar ile gerçekleştirilecek bir işletim sistemi ve işletim sistemi araçları fikri doğdu. Bu işletim sistemi GNU (GNU is Not Unix) olarak adlandırılacaktı. Birçok özgür yazılımı GNU şemsiyesi altına toplayacak bir vakfa ihtiyaç duyuldu. 1985 yılında Richard M. Stallman FSF (Free Software Foundation; Özgür Yazılım Vakfı)'i kurdu. Özgür Yazılım Vakfı GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) adı verilen yazılım lisansını duyurdu.

Linus Torvalds Linux çekirdeği üstünde çalışmaya başladığında Özgür Yazılım Vakfı GNU İşletim Sistemi için birçok özgür yazılımı bir araya getiren bir projeyi başlatmaktaydı. Bu proje içinde Linus Torvalds geliştirdiği Linux çekirdeği Genel Kamu Lisansı ile dağıtılmaya başlandı.

GNU özgür yazılımlardan meydana gelen işletim sistemi ve araçları geliştirilerek GNU/Linux işletim sistemi ile hayata geçirilmiştir.

Latest activity